Για την εξέταση PPL, CPL αλλά και ATPL παράβολο – 20€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση (Εξεταστής ΜΗ υπ/λος ΥΠΑ)
 • Τύπος Παραβόλου > [8808]  Για όλες τις κατηγορίες

Εάν χρειάζεται επανέκδοση πτυχίου PPL – 20

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8781] Επανέκδοση PPL λόγω μεταβολών

Εάν χρειάζεται επανέκδοση πτυχίου CPL – 50

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8783] Επανέκδοση CPL λόγω μεταβολών

Εάν χρειάζεται επανέκδοση πτυχίου ATPL – 100

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8785] Επανέκδοση ATPL λόγω μεταβολών

Τα παράβολα έχουν δημοσιευθεί και μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά στη σελίδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που ο εξεταστής είναι ιδιώτης και όχι υπάλληλος της ΥΠΑ.

image_pdf