Αεροσκάφη εντός της TMA Αθηνών καλούνται να έρχονται σε επαφή με το νέο κέντρο που εκτελεί χρέη Πληροφοριών Πτήσεως για την περιοχή TMA Αθηνών. Αεροσκάφη που απογειώνονται από τα αεροδρόμια εντός της περιοχής παρακαλούνται να έρχονται σε επαφή μετά την απογείωσή τους αρχικά με το Athinai TMA Information και όχι με το Athinai Information.

Το τηλέφωνο του Athinai TMA είναι το 210 9972283. Θα σας χρειαστεί για να κλείσετε το σχέδιο πτήσης εάν η προσγείωση είναι εντός της τερματικής περιοχής.

Athinai TMA Information 124.025

A0282/10 NOTAMN
Q) LGGG/QNAXX/V/B/A/000/999/
A) LGAV B) 1002161205 C) PERM
D) DAILY SR-SS
E) PENDING THE IMPLEMENTATION OF FIS SERVICE IN ATHINAI APP UNIT,
ACTIVE TRIALS WILL BE CONDUCTED DAILY FROM SR TO SS ON 16 FEB 10,
BETWEEN AIRCRAFT OPERATING WITHIN ATHINAI TMA AT AND BELOW FL 195
ON VFR CONDITIONS AND THE ATHINAI APP ON FREQS 124.025 (PRIMARY)AND
131.175 MHZ,CALL SIGN ATHINAI TMA INFORMATION.

[print_link]

image_pdf