Οι γείτονές μας επωφελούμενοι του τραγικού γεγονότος της πτώσης του ελικοπερου του Πολεμικού μας Ναυτικού, εκδίδουν NOTAM αμφισβητώντας ότι η δεσμευμένη περιοχή ερεύνης (NOTAM LGGG A0285/16) είναι Ελληνική επικράτεια!!!

Παρακάτω τα εκδοθέντα NOTAM και οι απαντήσεις της Ελληνικής πλευράς.

LGGG A0285/16 – DUE TO MISSING HELICOPTER SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WITHIN THE AREA RADIUS 080NM CENTERED ON 365900N0261700E LIMITED WITHIN ATHINAI FIR.
DUE TO POTENTIAL HIGH RISKS FOR AIR TRAFFIC,INDIVIDUAL UNITS ARE
REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH THE PIRAEUS JRCC BEFORE
ENTERING THE ABOVE DESCRIBED AREA SITUATED WITHIN THE ATHINAI FIR
WITCH FALLS IN ITS COMPETENCE. 00000FT AMSL – 05000FT AMSL, 11 FEB 03:38 2016 UNTIL 14 FEB 03:30 2016. CREATED: 11 FEB 03:39 2016

LTBB A0701/16 NOTAMN
Q) LTXX/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/3822N02559E357
A) LTBB LGGG B) 1602110430 C) 1602140330
E) NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE A0285/16 LGGG NOTAM ISSUED BY
GREEK CAA.

AS REGARDS THE GREEK NOTAM A0285/16, TURKEY DOES NOT ACCEPT THE
DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE (SAR) AREA WITH REFERENCE TO
ATHENS FIR. IN ACCORDANCE WITH THE 1979 HAMBURG CONVENTION ON
MARITIME SEARCH AND RESCUE, TURKEY, HAS THE MEANS AND THE
CAPABILITIES TO CONDUCT SAR OPERATIONS IN HER MARITIME SEARCH AND
RESCUE REGION (SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S
GLOBAL SAR PLAN AND WILL CONTINUE TO CONDUCT SAR OPERATIONS IN THE
SAID AREA. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH
SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

LGGG A0290/16 (Issued for LGGG PART 1 OF 2) – REF (A ) GREEK NOTAM A0285/16 LGGGYNYX.
REF (B) TURKISH NOTAM A0701/16 LTAAYNYX (110440 EUECYIYN FEB 2016).
NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:
WITH REFERENCE TO THE REF (B) TURKISH NOTAM A0701/16 LTAAYNYX
(110440 EUECYIYN FEB 2016) THE FOLLOWING SHOULD BE UNDERLINED:
1.- THE REF (B) TURKISH NOTAM A0701/16 IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS, ACCORDING TO ICAO PROVISIONS, IS THE HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY THROUGH ITS
APPROPRIATE AIS UNIT.
2.- IT SHOULD BE NOTED THAT THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH THE ATHINAI FIR, AS DECIDED DURING THE ISTANBUL (1950), PARIS (1952) AND GENEVA (1958) REGIONAL AIR NAVIGATION MEETINGS ACCEPTED BY THE PARTICIPANT STATES INCLUDING TURKEY AND APPROVED BY UNANIMOUS ICAO COUNCIL DECISIONS. THIS IS ALSOREGISTERED AND HAS BEEN CIRCULATED WITHIN IMO (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, ANNEX 2) AND IS CONSISTENT WITH IMO AND ICAO RECOMMENDATIONS ON THE ALIGNMENT OF SEARCH AND RESCUE BOUNDARIES WITH THE CORRESPONDING FIR.FURTHERMORE THE JRCC PIRAEUS IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY THAT COORDINATES EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALL SAR OPERATIONS WITHIN THE ENTIRE GREEK SAR REGION. END PART 1 OF 2. 11 FEB 07:06 2016 UNTIL 14 FEB 03:30 2016. CREATED: 11 FEB 07:17 2016

LGGG A0290/16 (Issued for LGGG PART 2 OF 2) –
3.- FINALLY, WITHIN THE AREA AS DESCRIBED IN REF (A) GREEK NOTAM A0285/16 LGGGYNYX, LIES GREEK TERRITORY, GREEK TERRITORIAL WATERS AND GREEK NATIONAL AIRSPACE, WHERE GREECE EXERCISES SOVEREIGNTY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW. AS IN THE PAST, TURKISH AUTHORITIES’ MISINTERPRETATION AND DISTORTION OF THE LETTER AND SPIRIT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS, CONCERNING SEARCH AND RESCUE RESPONSIBILITIES, ARE REJECTED BY GREECE, AS THEY MAY LEAD TO SERIOUS INSTITUTIONAL AND PRACTICAL COMPLICATIONS IN THE CONDUCT OF SEARCH AND RESCUE OPERATIONS. MOREOVER IT IS REITERATED THAT GREECE EFFECTIVELY PROVIDES SEARCH AND RESCUE SERVICES WITHIN THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER ITS RESPONSIBILITY, SINCE ITS CREATION. FOR ALL THESE REASONS, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0701/16 LTAAYNYX (110440 EUECYIYN FEB 2016) IS NULL AND VOID AND IS HEREBY REJECTED. THE REF (A) GREEK NOTAM A0285/16 LGGGYNYX IS THE ONLY VALID AND EFFECTIVE WITHIN ATHINAI FIR AND NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN.
END PART 2 OF 2. 11 FEB 07:06 2016 UNTIL 14 FEB 03:30 2016. CREATED: 11 FEB
07:17 2016

LGGG A0291/16 (Issued for LGGG PART 1 OF 2) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:
REF (A) GREEK NOTAM A0290/16 LGGGYNYX.
REF (B) TURKISH NOTAM A0702/16 LTAAYNYX (110747 EUECYIYN FEB 2016).
REFERENCE IS MADE TO THE ABOVE REF (B) TURKISH NOTAM A0702/16
(110747 EUECYIYN FEB 2016) IN ORDER TO STATE THAT THE ATHINAI/ISTANBUL FIR BOUNDARY BETWEEN POINTS 404500N0261000E AND 360500N0300000E HAS BEEN ESTABLISHED BY ICAO REGIONAL AGREEMENTS WITH THE PARTICIPATION AND APPROVAL OF TURKEY AND CONSEQUENTLY IS FOUNDED ON THE FIRMEST POSSIBLE LEGAL BASIS AS NOTED IN OUR A1709/07 LGGGYNYX NOTAM. MORE SPECIFICALLY THE REGIONAL AIR NAVIGATION AGREEMENT REACHED IN THE SECOND MIDDLE EAST REGIONAL AIR NAVIGATION MEETING (ISTANBUL 1950) AGREED THAT THE ATHINAI/ISTANBUL FIR BOUDARY BETWEEN POINTS 404500N0261000E AND 360500N0300000E FOLLOWS THE WESTERN FRONTIER OF TURKEY. THIS AGREEMENT WAS SUBSEQUENTLY APPROVED BY THE ICAO COUNCIL ON 14 DEC 1950 (DOC 7055 MID/2-RAC). END PART 1 OF 2. 11 FEB 08:28 2016 UNTIL 14 FEB 03:30 2016. CREATED: 11 FEB 08:39 2016

LGGG A0291/16 (Issued for LGGG PART 2 OF 2) –
FURTHERMORE THE SAID ATHINAI/ISTANBUL FIR BOUNDARY WAS DEPICTED ON CHART NUMBER 7 ATTACHED TO THE REGIONAL AIR NAVIGATION AGREEMENT WHICH WAS REACHED IN THE THIRD REGIONAL AIR NAVIGATIONAL CONFERENCE (PARIS 1952) AND SUBSEQUENTLY APPROVED BY THE ICAO COUNCIL ON 23
JUNE 1952. ACCORDINGLY, GREECE HAS BEEN ASSIGNED RESPONSIBILITY FOR ALL ATM SERVICES AND ICAO PURPOSES AS WELL AS FOR SAR OPERATIONS WITHIN ATHINAI FIR/ HELLAS UIR, AS IS CLEARLY DEPICTED IN THE ICAO AERONAUTICAL CHARTS, AND IS THE ONLY COMPETENT THEREIN NOT LEAVING
SPACE FOR MISLEADING OR MISINTERPRETATIONS.
CONSEQUENTLY, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0702/16 LTAAYNYX (110747
EUECYIYN FEB 2016) HAS NO GROUND, CANNOT PRODUCE ANY INTERNATIONALLY LEGAL EFFECT WITHIN ATHINAI FIR/ HELLAS UIR AND IS CONSIDERED NULL AND VOID.
THE ONLY VALID AND EFFECTIVE NOTAM WITHIN ATHINAI FIR IS THE REF (A) A0290/16 LGGGYNYX ISSUED BY GREECE. END PART 2 OF 2. 11 FEB 08:28 2016 UNTIL 14 FEB 03:30 2016. CREATED: 11 FEB08:39 2016

image_pdf