ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ2)

Αριθμός Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ/Δ2/11459
Αθήνα, 26/8/2008

Προς: Όλους τους Αερομεταφορείς, Οργανισμούς Συντήρησης, Σχολές, Αερολέσχες
Θέμα: Ευρωπαϊκά Πτυχία Ελικόπτερων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα που εισάγει στην Ελλάδα τα Ευρωπαϊκά Πτυχία Χειριστών Ελικοπτέρων.

Ύστερα από αυτό:
Από 1ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η ΥΠΑ/Δ2 να δέχεται αιτήσεις για μετατροπή εθνικών Πτυχίων Ελικοπτέρων σε Ευρωπαϊκά πτυχία.
1.- Κατ’ αρχήν θα γίνει η μετατροπή των επαγγελματικών πτυχίων, αρχίζοντας από 1 Σεπτεμβρίου 2008.
2.- Η μετατροπή των ερασιτεχνικών πτυχίων ελικοπτέρων θα αρχίσει από 1 Νοεμβρίου 2008.
3.- Οι υπάρχουσες Σχολές χειριστών ελικοπτέρων θα πρέπει να προσαρμοστούν στις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις έως 30 Οκτωβρίου 2008.
4.- Εκπαιδευτικές σειρές που άρχισαν την εκπαίδευση τους πριν από την 5η Αυγούστου 2008, θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με την παλαιά Νομοθεσία.
5.- Εκπαιδευτικές σειρές που άρχισαν μετά την 5η Αυγούστου θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τα JAR FCL 2
6.- Θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση παλαιού εθνικού πτυχίου θα πραγματοποιούνται έως τέλος Φεβρουαρίου 2009.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ενημέρωσης για το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών στο τηλ. 210.9973086 υπόψη κας. Μπέλλου.

Αριθμός Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ/Δ2/11463
Αθήνα, 26/8/2008

Προς: Όλους τους Αερομεταφορείς, Οργανισμούς Συντήρησης, Σχολές, Αερολέσχες
Θέμα: Θεωρητικές Εξετάσεις Ελικοπτέρων κατά JAR FCL 2.

1.- Όλες οι εξετάσεις για τα Ευρωπαϊκά πτυχία Χειριστών Ελικοπτέρων θα γίνονται μόνον
από computer.
2.- Τα ερωτηματολόγια για τα επαγγελματικά πτυχία Χειριστών Ελικοπτέρων υπάρχουν και
είναι ήδη στην διάθεση της ΣΠΟΑ. Αν υπάρξει ανάγκη διευκρινήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών κ. Δεσύλλα.
3.- Σας ενημερώνουμε ότι για τα ερασιτεχνικά πτυχία Χειριστών Ελικοπτέρων θα
χρησιμοποιούνται τα ερωτηματολόγια του ερασιτεχνικού πτυχίου χειριστών αεροπλάνων σε όλα τα μαθήματα, πλην ενός.
Το μάθημα των Ειδικών Τεχνικών Γνώσεων θα εξετάζεται σε computer αλλά με ξεχωριστό ερωτηματολόγιο, για κάθε τύπο ελικοπτέρων.
Για ερωτήσεις ή απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών κ. Δεσύλλα.
4.- Προτείνουμε οι εξετάσεις κατά JAR FCL 2 να αρχίσουν από 1η Οκτωβρίου 2008.

Ο Διευθυντής Πτητικών Προτύπων

Αντώνης Κουτσουδάκης

[print_link]
image_pdf