Και πάλι κλειστό το αεροδρόμιο του Τατοΐου για τις πτήσεις της Γενικής Αεροπορίας για το UAV της Ελληνικής Αστυνομίας αυτή τη φορά.
Πιστεύουμε ότι με επικοινωνία και καλή θέληση, θα υπάρξουν κάποια κενά για την από-προσγείωση αεροσκαφών.

A3234/19 - UAS FLIGHTS WILL TAKE PLACE WITHIN ATHINAI FIR WITH THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:
1.-LATERAL LIMITS: CIRCLE RADIUS 6NM CENTERED ON 380650N 0234600E.
-VERTICAL LIMITS: 0-5000FT AMSL.
-AFFECTED AREA: DEKELIA/TATOI MATZ.
2.-PROCEDURES FOR UNIT CONDUCTING THE ACTIVITIES:
2.1-BEFORE COMMENCING ACTIVITIES PRIOR APPROVAL SHALL BE OBTAINED FROM DEKELIA/TATOI ATC SERVICES.
2.2-UAS OPERATOR MUST BE IN CONTINUOUS CONTACT WITH APPROPRIATE ATC UNIT (DEKELIA TATOI ATC SERVICES).
3. -PROCEDURES FOR NON PARTICIPATING ACFT:
3.1-FLTS OF STATE ACFT, HOSPITAL FLTS AND FLTS OPR IFR ARE NOT AFF.
3.2-ALL GENERAL AVIATION TFC OPR VFR IS SUSPENDED WI THE ABOVE MENTIONED AREA. SFC - 5000FT AMSL, NOV 11-14 DAILY 1200-1800, 11 NOV 12:00 2019 UNTIL 14 NOV 18:00 2019. CREATED: 04 NOV 13:09 2019

image_pdf