Πληροφορίες για πτητική εξέταση LPC for TR

Τι χρειάζεται για την ετήσια πτητική εξέταση LPC for TR.

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Πτυχίο
3. Medical
4. Παράβολα Δημοσιου
5. Logbook (υπογεγραμμένες οι σελίδες)
6. Φωτοτυπίες από τις σελίδες του logbook στις οποίες να φαίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πτήσης τους τελευταίους 12 μήνες, με ελικόπτερο του ίδιου τύπου με αυτό που θα γίνει η εξέταση.

Διαθέσιμοι εξεταστές

 

Τα παράβολα μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά: e-parabolo

 

PPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση PPL παράβολο – 45€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση – διενεργηθείσα από 17/3/16
 • Τύπος Παραβόλου > [6512] LST/LPC/AoC (A) & (H)

Για τη Ανανέωση του PPL – 4€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4554] Ανανέωση PPL (A) (H) (SAILPLANE) (AIRSHIP)

Για ανανέωση ειδικότητας IR – 4€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4559] Για ανανέωση ειδικότητας

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου PPL – 6€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4560] Έκδοση/Επανέκδοση PPL (A) (H) (SAILPLANE) (AIRSHIP)

 

——————————————–

CPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση CPL παράβολο – 45€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση – διενεργηθείσα από 17/3/16
 • Τύπος Παραβόλου > [6512] LST/LPC/AoC (A) & (H)

Για τη Ανανέωση του CPL – 11€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4555] Ανανέωση CPL (A) (H) (FLIGHT ENGINEER)

Για ανανέωση ειδικότητας IR – 4€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4559] Για ανανέωση ειδικότητας

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου CPL – 50€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4561] Έκδοση/Επανέκδοση/Αναγνώριση CPL (A) (H) (FL.ENG.)

 

——————————————–

ATPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση ATPL παράβολο – 45€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση – διενεργηθείσα από 17/3/16
 • Τύπος Παραβόλου > [6512] LST/LPC/AoC (A) & (H)

Για τη Ανανέωση του ATPL – 32€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4556] Ανανέωση Ικανότητας (ATPL) (A)(RENEW RATING)

Για ανανέωση ειδικότητας IR – 4€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4559] Για ανανέωση ειδικότητας

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου ATPL – 80€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [4562] Έκδοση/Επανέκδοση/Αναγνώριση ATPL (A)