Ποιες είναι αγαπητοί και αγαπητές μου οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Κυβερνήτη ενός ιπτάμενου μέσου; Η νομοθεσία, όποια νομοθεσία, για οποιοδήποτε αεροπορικό μέσο, σε όποιο σημείο του πλανήτη να ανατρέξετε, εκτός των άλλων περιγράφει περίπου τα εξής: Ο Κυβερνήτης είναι υπεύθυνος: 1. για την ασφάλεια όλων των μελών του πληρώματος, των επιβατών και του…