Ευχάριστες αλλαγές στην περιοχη του Athinai TMA που δημοσιεύτηκαν στο AIRAC AMDT 07/19 Effective 18 Jul 19. Η απουσία του AGL στη βάση της ΤΜΑ διορθώθηκε και βλέπουμε επιτέλους στο χάρτη ATHINAI TMA 1000FT ABOVE SFC / FL245. Έτσι εναρμονίζεται επιτέλους με το ANNEX 11 που προβλέπει ελάχιστο ύψος βάσης των ΤΜΑ τα 700’. Η αρχή έγινε και σίγουρα στους επόμενους μήνες θα δούμε διορθωμένες και τις υπόλοιπες ΤΜΑ της Ελληνικής Επικράτειας.

Νέες διαδρομές, αύξηση του ύψους διαδρομών στο Σαρωνικό κατά 500’ αλλά και η νέα περιοχη “Training Area” ανοικτά του Αλεποχωρίου, δείχνουν ότι η επικοινωνία και συνεργασία των φορέων της Γενικής Αεροπορίας μεσω της AOPA Hellas, με την Προσέγγιση και τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκεται, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε καλό δρόμο.

image_pdf