Είναι πραγματικά μεγάλη και πολύ σημαντική η διόρθωση της βάσης των Ελληνικών ΤΜΑ από 1000’ MSL σε 1000’ Above SFC. Η πρώτη αλλαγή τον περασμένο Ιούνιο αφορούσε στις πολιτικές TMAs και τώρα από 23 Απριλίου ισχύει και για τις MTMAs. Η διόρθωση αυτή διευκολύνει πολύ στο δύσκολο έργο των υποστελεχωμένων θέσεων των ελεγκτών εναέριου κυκλοφορίας που τώρα για το σύνολο της επικράτειας δεν χρειάζονται περιττές συνομιλίες με αεροσκάφη και πετούν εκτός περιοχής ελέγχου τους που βρίσκονται μέσα σε Class G airspace.

Το Class G airspace είναι uncontrolled δηλαδή δεν ελέγχεται. Τα αεροσκάφη δεν χρειάζονται άδεια, ATC clearance δηλαδή, για να μπουν η να πετάξουν μέσα σε Class G airspace.

Όπου δεν υφίσταται ελεγχόμενος εναέριος χώρος, δηλαδή Class A,B,C,D και Ε airspace έχουμε Class G airspace, το οποίο ξεκινάει από το έδαφος η τη θάλασσα φυσικά, και εκτείνεται κατακόρυφα μέχρι τη βάση των ΤΜΑ ή των Class E airspace. Για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, πλέον και για την Ελλάδα, οι ΤΜΑs ξεκινάνε από τα 1000’ AGL ή Above SFC και όχι όπως κατά παράβαση είχε εννοηθεί από MSL. Κάτω από αυτές έχουμε Class G airspace, δηλαδή από έδαφος και έως 999’ άνωθεν του εδάφους (up to, but doesn’t include, 1000 feet Above SFC). Κατά το Ελληνικό AIP εκτός των Class E airspace, ΤΜΑ, CTR, ATZ κτλ καθώς και των αεροδιαδρόμων που είναι επίσης Class E, ο υπόλοιπος εναέριος χώρος αποτελεί Class G airspace, όπως φαίνεται πολύ γενικά και στο παρακάτω σχήμα.

Athinai FIR airspace classification
Athinai FIR airspace classification

Στην Ελλάδα όσο βρισκόμαστε μέσα σε Class G airspace πρέπει να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με το Athinai Information που είναι αρμόδιο να παρέχει πληροφορίες πτήσεως (όχι διαχωρισμό κυκλοφορίας).

Φυσικά εάν επιχειρούμε σε πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται μέσα σε Class G airspace δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε Traffic Information Announcements με τις διαθέσεις μας προς την κυκλοφορία που ίσως υπάρχει κοντά μας. Κατά κανόνα πρέπει να αναφέρουμε:

  • 10 NM πριν το πεδίο προσγείωσης
  • 5 ΝΜ πριν το πεδίο προσγείωσης
  • αν χρειάζεται άνωθεν του πεδίου προσγείωσης
  • κατά την είσοδο στο Υπήνεμο (Downwind)
  • στο Υπήνεμο (Downwind)
  • στο Βασικό (Base)
  • στην Τελική (Final)

Με πολύ απλά λόγια ένα αεροσκάφος που αναχωρεί από την Κοπαΐδα και θέλει να πάει στη Σκιάθο και με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει κάτω από τα 1000’ Above SFC δεν έχει κανένα λόγο να επικοινωνήσει με την Τανάγρα ούτε και να πάρει άδεια φυσικά. Άλλωστε και μέχρι σήμερα η επικοινωνία στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν αδύνατη σε αυτό το ύψος αλλά και σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 NM. Εννοείτε ότι θα πρέπει να παραμείνει εκτός των ATZ, CTR κτλ και να καλέσει την Σκιάθο πριν εισέλθει στην περιοχή της.

Είναι βέβαιο ότι θα πάρει λίγο καιρό να συνηθίσουμε όλοι στη νέα κατάσταση. Πρέπει όλοι να ενημερωθούμε σωστά, πιλότοι και ελεγκτές, ώστε η μετάβαση στην κανονικότητα να είναι ομαλή. Είμαστε πολύ πίσω από άλλες χώρες όμως η διόρθωση των υψών αλλά και η κατηγοριοποίηση  του εναέριου χώρου αποτελεί ένα σοβαρό βήμα στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Μένει μόνο να τηρήσουμε τις διαδικασίες. 

image_pdf