Προκήρυξη διαγωνισμού Πυροσβεστικού Σώματος

Posted on by - 455 views

Προκήρυξη διαγωνισμού Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Protocol for passengers arriving in Greece by air

Posted on by - 313 views

Beginning July 1, 2020, the Greek government has determined how the country will welcome travellers, carry out the necessary diagnostic screening and keep everyone safe throughout the season. The  is a key element in the planning. All travellers are obliged to complete their PLF at least 48 hours before entering the country, providing detailed information…

Military TMAs base altitude is finally corrected to 1000’ Above SFC

Posted on by - 325 views

Finally!!! As per AIRAC AMDT 04/20 Effective Date 23 APR all Military TMAs base altitude is corrected to 1000’ Above SFC and not MSL as it was declared incorrectly for more than a decade. This is a major correction following the altitude correction of the civil TMAs that was published last June 2019. General Aviation…

Pilot Advisory Messaging (PAM) in full operation

Posted on by - 298 views

On December we started testing our new pilot advisory messaging system (PAM) based on Apple Wallet tickets/passes to send push notifications concerning significant advisory information for pilots flying in Greece. We are more than happy to announce that PAM is in full operational mode with more than 300 installed tickets up to date. We strongly…

Athinai TMA Communications Archive

Posted on by - 477 views

New service available from Greek Helicopters. Athínai TMA Communications Archive. All communications on 124.025 in the vicinity of Attica for aircraft and the entire Athinai TMA concerning the controllers, will be available to listen or even to be downloaded. We are working hard to extend the aircraft reception for the entire TMA. Long story short,…